Lucia på Ådum Børneunivers

Den 13. december er dagen, hvor børn går luciaoptog i skoler og børnehaver. På Luciadagen fejres den hellige Lucia, som bar lys på hovedet for at kunne hjælpe de fattige med begge hænder.

På Ådum Børneunivers holdes traditionen i hævd, og de ældste piger gik torsdag morgen i deres hvide dragter og med lys i hænderne rundt i klasserne, børnehaven og vuggestuen. De sang for alle på skolen:

Nu bæres lyset frem stolt på din krone rundt om i hus og hjem sangen skal tone. Nu på Lucia-dag hilser vort vennelag Santa Lucia, Santa Lucia.

Tekst og sang fra Lucia-pigerne gav en god begyndelse på en kold dag, hvor fine snefnug kom dalende ned.

Lærer Ina Tveden Jørgensen har instrueret Luciapigerne.