Festaften i Ådum med Knud Brugs

Sidst i november udkom bogen om Knud Mogensens virksomme liv i Ådum. I den anledning var der inviteret til festligt samvær i Forsamlingshuset med billeder fra Ådum og Knud Mogensens beretning. At denne aften var en sjælden lejlighed til både tilbageblik og gensyn blev helt klart med den store tilstrømning.

Velkomst

Arkivleder Dagmar Vestergaard bød velkommen til 108 deltagere med tak til Knud Mogensen for bogen, og til Arkivets formand Jens Lindby og arkivmedarbejder Karen Bjerregaard for redigering af stoffet.

Knud Mogensen får ordet

Knud Mogensen fortalte om tiden under 2. Verdenskrig. Hans far Bertram Mogensen var brugsuddeler, og Knud gik i mellemskolen på VGT. I store træk fortsatte hverdagslivet forholdsvis normalt i de første krigsår indtil foråret 1944, hvor en tysk officer kom til hans far, som sad i sognerådet, med krav om plads til tyske soldater. De blev indkvarteret på skolen, i hotellets sal, og Brugsen måtte huse 40 soldater. Det gjorde indtryk, da 15-16 årige østrigske drenge senere kom og fik militæruddannelse inden afrejse østpå.

Billeder og kaffe

Flere bevægende og uforglemmelige minder fra krigsårene kommenterede Knud til billeder på storskærm. Her blev også vist billeder fra bogen med Knuds mange initiativer som foregangsmand.

Efter alle disse indtryk blev det tid for kaffe og snak rundt ved bordene om flere minder, inden Knud fortalte om de engelske flyvere, som forulykkede her i området.

Bogen købes hos Købmand og i Arkiv

Bogen skildrer Knud Mogensens aktive liv. Som knapt syv-årig fik han arbejde efter skoletid på en gård i Strømmesbøl. Her lærte han landbruget at kende indefra, indtil han efter 5. klasse kom i mellemskolen i Tarm. Med handelsuddannelse og erfaring fra ind- og udland blev Knud uddeler efter sin far. Hans foretagsomhed har været ud over det sædvanlige, og biografien vil have almen interesse og være genkendelig læsning for mange fra Ådum.

Der blev solgt 80 bøger, som Knud signerede, og yderligere 30 var reserveret til senere afhentning. Bogen sælges hos Ådum Købmand og på Ådum Lokalarkiv.