Bestyrelsens indsats giver luft under taget

I løbet af sidste weekend blev der gjort en stor indsats rundt ved købmandsbutikkens tag på de to langsider.

Bestyrelsesmedlemmer fra både Aadum Dagligvarehandel og Aadum Købmand Aps arbejdede inde under udhænget. De løsnede listerne, så der kunne føres luftkanaler ind til loftet over butikken.

Her har tidligere samlet sig kondensvand, som dryppede ned og løb ned ad butikkens vægge. Det gav fugt i butikken. Nu er der lavet bedre lufttilførsel og ventilation, og som følge deraf forhåbentlig fremover også et tørt loftsrum og butik.

Lokalt en vigtig brik

For Ådum er byens dagligvarebutik uundværlig for et aktivt landsbyliv. Fra tidlig morgen til aften bliver kunderne serviceret på bedste vis – samtidig med, at butikken er et godt, socialt mødested, hvor man hilser på hinanden, kan træffe en aftale og drøfte lokale interesser – inden ekspedition med en lille snak.