Nye planer og ideer om kirke og kirkegård

Efter gudstjenesten søndag den 30. september var der menighedsmøde i Ådum kirke, hvor formanden Hans Laurids Pedersen informerede om personale, vedligehold af kirken, planer om at få nye farver ind i kirkerummet og budgetter vedrørende kirkens drift.

Hans Laurids takkede kirkens personale for deres gode indsats. Under Helle Boms sygemelding trådte Jens Peter Hedevang til. ”Jens Peter Hedevang har gjort en fantastisk indsats på kirkegården, men stopper pr. 1. november. Dog har han sagt ja fortsat til opgaver inde i kirken,” sagde formanden.

Kommende projekter

Et projekt, som har været længe undervejs, er at få lagt nyt tag på koret. Forskellige ting, som har hindret projektet, er afklaret. Der er kun to blytækkere i Danmark, og det står nu til to års ventetid.

Efter provstesyn er det vedtaget, at kirkediget vil blive ordnet mod syd, hvor det nogen steder er kommet i uorden.

Kirkerum og inventar

Den kongelige bygningsinspektør har været på besøg. Det vurderes, at kirkerum og inventar trænger til en genopfriskning og eventuelt nye farver. Skriftestolen i sin udformning bør bevares, og den særprægede prædikestol bør man ikke ændre farver på. Hvordan kirkebænkene kunne blive gjort mere komfortable er et af hovedspørgsmålene.

Varmeanlægget er for lille og for gammelt. Bygningskonsulent Søren Kjær har set på det, og han foreslår et nyt anlæg med el-radiatorer under kirkebænkene, som desuden er skånsomt for kirkerum og inventar.

Nyt redskabshus

Med arbejdstilsynets krav om både offentligt toilet og toilet til personale etableres et ekstra toilet i graverbygning. Redskabsrummet bliver hermed for småt, og der arbejdes med at få bygget et redskabshus nord for kirkediget.

På kirkegårdens sydvestlige del omlægges til større græsarealer.

Kirkens brug

I menighedsrådet behandles også kirkens brug, og hvilke aktiviteter, som kunne være af interesse for sognet. Der er god tilfredshed med Børneklubben, koncerter i årets løb, ” Alle kirker synger” med mere.