Sidste del af referat fra Ådum Lokalarkivs generalforsamling

NB: Desvære blev sidste del af referatet – den 13.04. -ved en fejl ikke sendt med.

Her er arkivleder Dagmar Vestergaards beretning og resultat af valget.

Formandsberetning fra Ådum Sogns Arkiv

Formand for Aadum Sogns Arkiv Dagmar Vestergaard nævnte i sin formandsberetning, at der er ført 127 indkomstjournaler i det forløbne år. Der er 167 medlemmer. Cirka 3.000 billeder er lagt ind på arkibas.dk, som alle kan gå ind og se.

Midler fra Velux-fonden har gjort det muligt at have en computer til alle medarbejdere.

Sognets seværdigheder

Der er kommet en overordnet plan om, at seværdigheder rundt i hele landet bliver registreret. Pæle skal sættes op for at vise, at her er en seværdighed, og omtalen vil kunne scannes ind via QR-kode. Der har ikke været overskydende kræfter på Arkivet til at arbejde videre med opgaven.

Valg

Dervar genvalg til Hans Fielsø, Lene Bjørslev og Karen Bjerregaard.

Bjarne Thestrup og Karen Bang fortsætter som suppleanter.

Ligeledes var der genvalg til Erik Plauborg som som revisor.

Efter kaffen fortalte Erik Plauborg om ”Den gamle Købmandsgård i Ådum”.

Særskilt omtale følger