Generalforsamling i Støtteforening for Ådum Børneunivers

Støtteforeningen for Ådum Børneunivers har holdt den årlige generalforsamling den 6. marts.

Skolens formand Bjarne Jørgensen blev valgt som ordstyrer.

Formandsberetning

Janni Danielsen berettede om det forløbne år, hvor Støtteforeningen har tjent ind til fordel for Børneuniverset med forskellige tiltag. De årlige julekalendere havde igen god afsætning. Kontingenter fra enkeltpersoner, husstande og firmaer er ligeledes en vigtig del, og hvert medlemskab tæller.

Støtteforeningen har givet støtte til transport til Legoland, lejrskole på Momhøje og turen derop, trivselsdag for 2. klasse, båludstyr til Udeunivers og igangværende markedsføring for øget elevtal.

Regnskab

Janni Danielsen gennemgik regnskabet. I den aktuelle situation oversteg udgifterne det indkomne beløb og blev dækket af indestående beholdning.

Valg

Der lød en tak til afgående bestyrelsesmedlemmer. Janni Danielsen holder efter aktiv indsats, siden hun blev valgt ind i marts 2013.

To nye havde sagt ja til en post og blev valgt: Mette Enemark og Majbritt Moslund.

Der var genvalg til Vibeke Tagmose Lundsfryd som revisor. Tak for indsatsen

Bjarne Jørgensen takkede fra skolebestyrelsen for indsatsen. ”Det er vigtigt, at vi har jer som støtteforening, og vigtigt, hvad I gør af forskel for vores børn og befordrer fornemmelse af ejerskab.”

Kommende arrangement

Fredag den 23. marts inviterer Støtteforeningen til Quinde aften kl. 18-22.

Alt overskud går til fordel for Ådum Børneunivers (skole, børnehave og vuggestue).

Konstituering

Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand: Mette Enemark

Næstformand: Majbritt Moslund

Kasserer: Tanya Jepsen

Sekretær: Lotte Pedersen

Suppleant: Lola Dalentoft