Skolebørn til Momhøje Naturcenter

Alle elever på Ådum Børneunivers skiftede klasselokalerne ud med tre dages læring og oplevelser på Momhøje Naturcenter.

Sovesal og shelters

Mandag morgen sattes kursen mod lejrstedet, hvor de yngste klasser blev indkvarteret på sovesal, mens de større indrettede sig til overnatning i shelters og hytter. Vindretningen var fra nord, og det var indgangen også. Heldigvis havde en lærer taget nogle presenninger med, som ved fælles hjælp blev fastgjort foran døråbninger.

Værksteder og samling om bål

Eleverne fordelte sig over middag til grøn sløjd og i værksteder, hvor der blev fremstillet: vandrestave, krybskyttefløjter af pilegrene og knyttet garn, inden de samledes ved bålpladsen til bål-mad og aftenhygge.

Efter en kold nat var det godt med morgenmad i spisesalen og at bruge tid på opgaver om dyr, fugle og planter.

Eftermiddag med solskin

Tirsdag fordelte lærerne sig i området over middag, og eleverne tog turen rundt i grupper til 10 poster. Hele eftermiddagen varede denne udfordring, som appellerede til hukommelse, kreativitet, praktiske færdigheder, at udtrykke sig på vers, brug af naturens materialer med mere.

Aktivt udeliv

Eleverne udnyttede naturområdet, hvor der er masser af plads til at få sig rørt og tage fantasien i brug i samværet. De anderledes skoledage gav nye impulser.

Onsdag eftermiddag vendte elever og lærere tilbage til skolen og til forlænget Bededagsferie.

Støtteforeningen for Ådum Børneunivers har givet støtte til lejropholdet.

Mel.: Jeg ved en lærkerede

Vi sover her i shelter.
Vi hygger os så godt.
Vi leger her i skoven,
for der er rigtig flot.
( Fra post, hvor opgaven var at digte en sang)