Generalforsamling i Ådum Lokalarkiv

Ved generalforsamlingen for Ådum Lokalhistoriske Forening og Arkiv blev Jens Lindby valgt som ordstyrer.

Han gav ordet til formanden Karen Bjerregaard, som fortalte om det ugentlige arbejde onsdag eftermiddag og om nye digitaliseringsmuligheder for smalfilm og videoer. Else Skårup er i gang med at overspille kassettebånd, og arkivet arbejder på at få det helt rigtige digitale udstyr klar. Hvis nogen kunne tænke sig at hjælpe til med overspilning, er de meget velkomne. Man behøver ikke at være med i bestyrelsen for at arbejde med på arkivet.

Fra arkivlederen

Ådum Alderdoms hjem, Tøstrupvej 1.

Arkivleder Dagmar Vestergaard takkede for 30 indkomstjournaler i årets løb. De mange billeder lægges ind, så alle kan gå ind på arkiv.dk og se dem, og man skal huske at søge på Aadum med dobbelt a og under Aadum sogn.

Arkivet står bag flere bogudgivelser og er nu i gang udgivelsen af en bog med Knud Mogensens erindringer.

Dagmar Vestergaard efterlyste billeder og oplysninger fra Aadum by, som viser og fortæller om de mange erhvervsvirksomheder, som er og har været her, og ikke mindst alle de butikker, som engang var i byen, og de mennesker, som arbejdede de forskellige steder.

Et år med overskud

Fattiggården i Vittarp

Kasserer Bente Jørgensen aflagde regnskabet, som sluttede med overskud, takket være fritagelse for husleje, som kommunen nu har givet på andet år. Kontingentet er fortsat 50 kr. pr. medlem.

Der var genvalg til fire bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter blev Bjarne Thestrup og Karen Bang. Erik Plauborg fortsætter som revisor.

Fattigvæsen og Alderdomshjem

Efter kaffen fortalte Knud Mogensen og fattiggårde og fattighuse i Ådum tilbage fra 1770’erne og om Alderdomshjemmet i Ådum.

Marie og Hans Peder Thomsen, hjemvendte udvandrere fra Amerika, havde skænket 6.000 kr. til et alderdomshjem med den klausul, at det skulle bygges senest i 1935, og det blev det, men dog først klar til indvielse den 4. marts 1936 med deltagelse af 180 af sognets beboere.

Tilhørerne fik et spændende tilbageblik på den del af sognets historie.