Fælles generalforsamling for fem foreninger den 27.02. kl. 17.00

Tilmelding til fællesspisning senest torsdag den 23. februar

Fem foreninger i Ådum holder fælles generalforsamling på samme aften i forsamlingshuset.

Det er Aadum I&U, Ådum Forsamlingshus, Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus, Vindmøllefonden og Ådum Borgerforening.

Foreningerne har gode erfaringer med en fælles aften, da det får flere borgere af huse, når de kan nøjes med at bruge én aften på generalforsamlingen frem for at skulle af sted flere gange.

Køkkenfri aften

Samtidig er der mulighed for at få en køkkenfri aften idet de fem foreninger byder på spisning kl. 18.00.

Der er tilmelding til fællesspisningen senest torsdag den 23. februar til Mette Højlund mette_hoejlund@bbsyd.dk eller tlf. 4115 5123.

Den første generalforsamling starter kl. 17.00. Det er Aadum I&U, som lægger ud.

Mange på valg

På valg i Aadum I&U er Bente Fanefjord og suppleant Helle Andersen.

Næste generalforsamling er Andelsselskabet Ådum Forsamlingshus Her er Tove Andersen, Tove Christensen og Aase Hedevang på valg. Kim Lange er på valg som revisor.

Støtteforeningen holder generalforsamling umiddelbart efter, og her er Conni Kviesgaard på valg.

I Udvalget til støtte for almen nyttige formål i Ådum Sogn (Vindmøllefonden) er Niels Møller Hansen og Bjarne Thestrup på valg.

Borgerforeningen slutter aftenen, og her skal der siges farvel til Helle Bom og Charlotte Haulund i bestyrelsen, hvor til også Kim Hedevang og Nartcis Damian er på valg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen,