Den gode historie – august måned

Sponsorløb 2016Vejret var perfekt til sponsorløbet for Ådum Skolebus i fredags. Formålet var, foruden et godt socialt indslag, det vigtige at samle penge ind til driften af den private skolebus.

Frivillige kører den private skolebus Frivillige kører morgen og eftermiddag børn uden for skoledistriktet til og fra Ådum Børneunivers. Bussen har plads til 9 personer. Det koster ikke børnene noget at køre med – ud over forældrenes medlemskab af Støtteforeningen, som samtidig giver dem Sponsorløb 2016mulighed for at låne bussen til favørpris.

Kenneth fra Tarm er en af chaufførerne, som var med ved sponsorløbet. Han har en fast ugentlig dag og har kørt i halvandet år. Han starter hjemmefra ca. kl. 7.30 og henter først syv elever fra deres respektive hjem og kører dem til skolen, inden han henter to elever i Foersum. Det tager en times tid, og det er det samme efter skoletid.

Sponsorløb 2016Der er en afløser plus otte chauffører, som skiftes til at køre skolebussen. Der er god brug for flere. Målet er 10 faste chauffører og 2 – 4 reserver. Kan nogen afse tiden til at køre, vil det være til stor hjælp, og man er meget velkommen med en henvendelse til Klaus Nielsen, mobil 2078 6152.

De cyklende og løbende børn I alt 32 børn deltog og løb enten rundt om multibanen eller cyklede på ruten gennem Ådum by. Hans Laurids Pedersen var trafikvagt på det Sponsorløb 2016trafikerede hjørne mellem Tøstrupvej og Stadionvej. Der var cykeltid på en time, og flest omgange blev kørt af Emil Toft og Andreas Bjørslev Knak med 23 og 21 omgange. Rundt om Multibanen løb Gustav og Alfred 40 omgange.

Jytte og Trine fra skolens personale holdt gejsten oppe hos flere end sig selv med deres mange cykelture i flot tyrolertøj.

Sponsorløb 2016Skolebestyrelsen stod for kage, slik og drikkevarer med assistance bag disken fra lærerne, for afsætningen på delikatesserne var god og ikke mindst tiltrængt for dem, der havde cyklet og løbet..

Jytte Bjørslev uddelte velfortjente præmier til mange cyklister og løbere. Alle deltagere fik en medalje.

”Støtteforeningen for Ådum Skolebus” gør en forskel I forbindelse med løbet var der i alt sponsoreret 18.000,- kr. fra firmaer, fond og foreninger. Heri Sponsorløb 2016indgik et anonymt bidrag på 3000,- kr. Fredagens sponsorløb for skolebørnene hævede det samlede beløb til godt 30.000,- kr., og det var inden optælling af kaffekassen. Samlet bliver beløbene en god hjælp til budgettet og til at bevare Ådum Børneunivers fremover. I og med at Ådum Skolebus henter børn uden for skoledistriktet, kompenseres der for et faldende børnetal i sognet.

Mens forældre og andre tilskuere stod og heppede på cyklisterne, var der tid til snak blandt andet om, hvordan et skoleskift kan få stor betydning for en familie. I ét tilfælde satte de trygge rammer på Ådum Børneunivers skub i en længe ventet læseindlæring.

Når det sker, opleves den gode historie i samspillet.