Generalforsamling i Aadum Lokalhistoriske Forening og Arkiv

2016Ved generalforsamlingen blev Jens Lindby valgt som ordstyrer. Han gav ordet videre til Karen Bjerregaard, som er formand for Aadum Lokalhistoriske Forening. Hun fortalte om det ugentlige arbejde på arkivet og indkøb af nye computere takket være 12.000 kr. i støtte fra Vindmøllefonden. Hidtil har medarbejderne haft deres egen computer med til registrering.

Arkivleder Dagmar Vestergaard takkede for 39 indkomstjournaler i det forløbne år. 2016Hvad der modtages bliver lagt ind på det nye Arkibas-system, Arkibas 5. ”Billeder er, hvad vi har mest registreret af. Det er nok også det største hit, som folk søger på. Som noget nyt prøver vi at få styr på alle de lydoptagelser, vi har – især kassettebånd. Else Chemnitz har lavet flere interviews med ældre folk i sognet. Vi håber at få dem lagt ind på Arkibas, så alle kan gå ind og høre vore lydoptagelser. Man søger på arkiv.dk, og der er det vigtigt at søge på Aadum, altså med dobbelt a, og så søge under Aadum sogn.” Kontingentet forbliver uændret på 50,- kr. pr. person oplyste Dagmar Vestergaard.

Kasserer Bente Jørgensen aflagde regnskabet, som sluttede med overskud ikke mindst takket være fritagelse for leje til kommunen. Andre arkiver, som måske har til huse på skoler, har den samme fordel, forklarede kassereren.

Lene Bjørslev blev valgt til bestyrelsen i stedet for Else Chemnitz. Der var genvalg til Hans Fielsø og Karen Bjerregaard. Erik Plauborg fortsætter som revisor.

2016Efter kaffen fortalte Søren Storbjerg om livet i Ådum tilbage til sin barndom på ”Bindesbølgaard”, som faderen købte i 1925, og frem gennem krigsårene op til årene 1974- 82, hvor han sad i kommunalbestyrelsen, og til han overdrog gården til Annette og Erik Storbjerg i 1993. På kort tid et indlevende rids fra en mand, som husker umådelig meget fra sit liv i Ådum.

Ådum Lokalarkiv holder åbent kl. 10-16 søndag den 22, maj i forbindelse med Åbent Ådum. Alle er velkomne til at kigge ind og se, hvad der er lagt frem eller står på hylderne.