Syd Energis Vækstpulje støtter Ådum Forsamlingshus

Repræsentantskabet i Syd Energi, etablerede i foråret 2014 en vækstpulje med en startkapital over tre år på 15 mio. kroner. Formålet er at støtte projekter, som SE’s kunder og andelshavere bevæger sig i og er en del af.

Et opmærksomt medlem af bestyrelsen for Ådum Forsamlingshus læste den gang i Ugeavisen Vesterhavsposten om puljen, og bestyrelsen sendte en ansøgning om hjælp til nye vinduer og dør i forsamlingshuset.  

Ådum Forsamlingshus kom i betragtning med et beløb på 61.375 kroner, og vinduer og dør ud mod Bindesbølvej blev skiftet i foråret.

SE Vækstpulje kan søges tre gange årligt. Ådum Forsamlingshus har søgt igen og kom i betragtning sammen med i alt 50 ansøgere til de 4,5 mill. kr. i puljen. Ådum Forsamlingshus fik i denne omgang 51.675 kr.

IMG_0260brTømrermester Kent Pedersen har nu skiftet vinduer og døre ud mod Mølletoften, og resultatet er blevet godt. Der er brugt vedligeholdelsesfrit og vejrbestandigt materiale, og de nye vinduer har sprossen placeret sådan, at hvert vindue er en flugtvej. Der er også stor tilfredshed med de to nye døre, dels ud mod gården og mellem depotrum og sal.

(Efter en aften tæt ved døren har skribenten konstateret, at der ikke slipper træk ind!)

Ansøgerne har i forløbet haft god kontakt med kommunikationskonsulent Mette Husted