Motions Sponsor Løb 15, den 11. september

Hej alle

Fredag d.11/9-2015 afholdes der Motions Sponsor Løb 15 til fordel for Ådum Bussen.
Jeg vil hermed gerne opfordre alle til at bakke op arrangementet,der går ubeskåret til Støtteforeningen for Ådum Bussen.
Ådum Bussen henter pt. 9-10 børn udenfor skoledistriktet til Ådum Børneunivers, de er med til at kompensere for det faldende børnetal, som vi også mærker i Ådum.
Ådum FitnessBørnehaven bruger ofte bussen, til at tage på tur, så de har også meget glæde af den i hverdagen.
Ådum Bussen er kort sagt med til at vi kan bevare vores fantastiske skole og børnehave nogle flere år ud i fremtiden og holde liv i Ådum by og sogn.
Så støt op om Motions Sponsor Løb 15, så Støtteforening for Ådum Bussen kan få nogle penge i kassen til bussens drift.

Med venlig hilsen
Bjarne Jørgensen
formand for skolebestyrelsen