Generalforsamling den 8. april i Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Onsdag den 8. april kl. 19.30 holder Aadum Lokalhistoriske Forening og Arkiv generalforsamling i Hjemmets Dagligstue, Tøstrupvej 1.

På valg er Bente Jørgensen, Bodil Kronborg, Dagmar Vestergaard og Rita Stensgaard. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg.

Efter generalforsamlingen er emnet: ”Fattigvæsenet i Aadum i årene omkring 1900”.

Alle interesserede er velkomne til denne aften med tilbageblik på en brik i sognets historie.