Generalforsamling Ådum Borgerforening d. 26 -2-2015

Kim Hedevang

Kim Hedevang

Om årets initiativer:
Gitte og jeg var med i en opstartsgruppe for at få en ny købmand til byen.
Cykelstien blev etableret fra skolen over sportspladsen til grussti, som fører til Stadionvej. Vindmøllefonden gav tilskud og Støtteforeningen for Børnehaven og Borgerforeningen betalte resten.
Der var oprydning hos Knud Mogensen til Sankthans, Narcis lånte Harald Olesens minilæsser, så vi kunne få kørt alle grenene væk. Til båltaler havde vi Hans Laurids, som talte om frivilighedens vigtighed.
Mathilde og Lise sørgede for pandekager og snobrød til børnene. Der kunne købes pølser+brød, kartoffelsalat, øl, vand, kaffe+kage. Tak til Knud, Hans Laurids og Harald for deres frivillighed.

Igen i år havde vi affaldsindsamlingsdag i april. Vi kunne godt bruge nogle flere til indsamlingen, men på næsten alle veje blev der dog indsamlet affald. Helle stod for dagen med indsamlingen.

Sommerfest i samarbejde med Hallen og Idrætsforeningen gav et pænt overskud (7000kr). Planlægningen til i år er de allerede langt med og nye tiltag er på vej.
Erhvervsmøde d. 11.6. kl. 17 (fyraftensmøde). Anker havde sendt invitation ud til alle erhvervsdrivende i Ådum. Vi havde Jørgen Madsen fra Aktiv Faster til at fortælle om, hvad de havde gjort i Faster. Han havde mange spændende ting at fortælle. Fremmødet var lidt sløjt, men måske det var et forkert tidspunkt på dagen. Måske vi prøver det igen?
Hjemmesiden er blevet ændret til en ny version, så skulle det være nemmere for smartphone. Som noget nyt kan man nu få en reklame på hjemmesiden for 250 kr.
Tyrolerfest d.1.11.14. Knap 80 deltagere. Der var en god stemning fra starten og næsten alle var udklædt. Tak for godt samarbejde med forsamlingshuset og en stor tak til Lisbeth for at have styr på detaljerne og frivillige hjælpere. Det gav et fint overskud til deling imellem os.
Julebelysning: Nyt lys indkøbt til det store juletræ + nye led pærer til nogle af julebelysningerne. Tak for lån af byggelift til Kurt Chopart.

Fremtidsværksted: D. 13.11.14 havde vi et formøde med Per Gorm fra kommunen+ Niels Møller, Anker og Anke. Per kom med forslag om forløb til møde d.10. jan 2015

Hallen blev lejet til børnepasning, så børnefamilien også kunne komme.
Mødet startede kl. 9 med kaffe og rundstykker, derefter arbejdede vi i grupper om ideer for Ådum. Der var mange gode ideer, som Per og Anne fra kommunen styrede meget fint. Det udmundede i grupperne:
1. Fællesskab/organisation
2. Infrastruktur
3. Oprydning/forskønnelse
4. Markedsføring/bosættelse
5. Unge
6. Frivillige

Byggegrunde uden mindstepris (med tv dækning)

Jeg vil gerne sige tak for godt samarbejde i Borgerforeningen. Det har været mange projekter, som vi har været i gang med og en tak til Lone, som har stået for vores hjemmeside, hvor der næsten hver dag er noget nyt.
Kim Hedevang, formand for Borgerforeningen