Generalforsamling i Støtteforeningen for Ådum I&U

IMG_0018 bblStøtteforeningen for Ådum I&U har gennem årene samlet store beløb ind til støtte for Idrætsforeningen. I de senere år har fokus været på den årlige fastelavnsfest i Hallen og traktortræk på Ådum Pulling Arena.

Bestyrelsen efterlyste sammen med indkaldelse til generalforsamlingen nye folk til at fortsætte, da den nuværende bestyrelse havde valgt at gå af.

Da ingen meldte sig, blev det ved generalforsamlingen vedtaget at lade foreningen ligge i dvale, indtil andre melder sig for at starte op. Kontaktpersonen er Hans Nygaard, som gjorde opmærksom på, at banen til traktortræk stadig bliver liggende.

Efter afslutningen af regnskabet kunne Støtteforeningen overføre 152.235,01 kr. til Ådum I & U.