GENERALFORSAMLING Ådum Venstre

mandag d. 23/2-2015 kl. 19.30 på Bech´s Hotel, Tarm.
DAGSORDEN.
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning ved formanden.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen, herunder 2 suppleanter
På valg er:

  • Bent Lund
  • Mikael Andersen, modtager ikke genvalg
  • Suppleant: Bjarne Hedegaard

Valg af revisor, herunder suppleant.
På valg er:

  • Peter HansenSuppleant
  • Hans Laurids Pedersen, modtager ikke genvalg.

7. EVT:
Ådum Venstre er vært ved kaffen
Vel mødt!

 

Venlig hilsen Ådum Venstres bestyrelse!
Fremsendelse af forslag til generalforsamlngen bedes være bestyrelsen i hænde senest d. 16/2-14.

Ådum Venstre generalforsamling