Konfirmander på weekendlejr

KonfirmandlejrMange havde med forventning set frem til den årlige weekend for konfirmander på lejrstedet ”Hemmet Strand”. Den afsluttende gudstjeneste afspejlede det engagement, som deltagerne havde udfoldet. Alle havde på en eller anden måde medvirket til, at det blev en god oplevelse for de fremmødte, hvoraf flertallet var forældre.

Temaet var to kendte lignelser: ’Den barmhjertige samaritaner’ og ’Den fortabte søn’. Konfirmanderne havde været delt i grupper, hvor de prøvede at omsætte lignelsernes indhold til nutiden.

Ved ankomst mærkede man straks konfirmandernes spænding, som deltagerne helt fra begyndelsen kom med i med det betagende rap- og sangnummer ”En mand var på vej fra Jerusalem” med Anne Marie Stidsen ved klaveret.

KonfirmandlejrResten af forløbet og salmer kunne følges på skærme, så alle kunne være med i indlevelsen og sangglæde.

Peder-Henning Søderstjerna illustrerede temaet med egne oplevelser, og der blev suppleret med konfirmandernes små film om nutidige hændelser. To blev vist ved selve gudstjenesten, og resten bagefter. De var så realistiske, at alle blev siddende, til sidste case var kørt over lærredet.

KonfirmandlejrTil forberedelsen havde mange værksteder havde været i gang. Konfirmanderne øvede bibeltekster, ind- og udgangsbønner og en kirkebøn, de selv havde formuleret. Et kor indøvede sang til lejligheden. Der var pyntet i salen, idet en gruppe havde lavet et unikt krucifiks, og andre havde sørget for en farverig altertavle og selv bagt brød til alterbordet.

Tiden godt fyldt ud Der havde dog også været tid til hygge samt andre aktiviteter i weekenden. KonfirmandlejrForskellige sportsaktiviteter blev afviklet. Heller ikke det forventede natløb udeblev. ”Bibelsmuglerne” skulle prøve uset at komme forbi forskellige kontrolposter med deres varer. Mange blev fanget, men ikke alt blev taget, så forehavenet lykkedes.

Weekendens gudstjeneste blev en god oplevelse, og det skyldes ikke mindst konfirmanderne, men også de mange frivillige ledere samt pastoratets præster.