Udflugt til Ribe og Vadehavsområdet

Storkesøen ved Ribe

Storkesøen ved Ribe

Solen skinnede fredag morgen, da Folmanns bus med 45 deltagere i Ådum Husholdningsforenings udflugt satte kursen mod Ribe og Vadehavsområdet.

Og solen skinnede hele dagen, hvor naturen viste sig i al sin storslåethed og blev oplevet sammen med de kulturelle og kulinariske indslag undervejs.

Ved den idylliske Storkesø i Ribe blev Husholdningsforeningens medbragte rundstykker og kaffe nydt. Der var både overdække borde og bænke samt siddepladser i det fri.

Sankt Katharina kirke

Sankt Katharina kirke

Kirke og klosterbesøg
Guide Gudmund Mouridsentog imod gruppen ved SanktKatharina kirke og kloster. Han fortalte rigtig godt om kirkens lange historie. Kloster og kirke blev bygget af dominikaner munkene i årene efter 1228, hvor de kom til Ribe. Indtil reformationen i 1536 var der i Ribe 10 kirker og 4 klostre, fortalte guiden. Med overgangen til den lutherske opfattelse af tro og frelse ved Guds nåde blev de revet ned alle, undtagen Domkirken og Sankt Katharina, hvor klosteret blev omdannet til sygehus.

Guiden holdt virkelig interessen fangen og beskrev, hvordan kirken efterhånden sank faretruende i den ene side på den fugtige grund, men at det i 1920 lykkedes den dristige arkitekt Harald Lønborg-Jensen med en ”vanvittig” idé og brugen af mange donkrafte at få den vippet vandret i løbet af en uge. Nu står kirken så med inventar og ser ud som siden 1400-tallet.

Middag på Digegrevens Gård

Middag på Digegrevens Gård

Middag på Digegrevens Gård
Bussen kørte videre gennem det storslåede marsklandskab, som har været ramt af store stormfloder i århundredernes løb, og nu ligger som marker og til græsning.

Ruth Lorenzen bød velkommen til Den gamle Digegreves gård, der havde været i slægtens eje i  6 generationer som marskbønder. ”Her spiller naturen altid med,” sagde hun og hilste fra sin mand, som var på markarbejde. Dyrene havde de sat ud 2008, da de et par år før var begyndt med Bed & Breakfast, og på grund af efterspørgsel indrettede de forsamlingslokaler i de tidligere stalde.

I 2008 kom Mærsk Mc-Kinney Møller forbi for at se den del af Ballum, hvor hans farmor blev født. Han skænkede 20 mill. til Ballum-fonden til nye stråtage, nye vinduer  og udvendig forbedring af murværket. Og Digegrevens gård var blandt de 54 husstande, som fik penge.

På dette spændende sted blev den velsmagende to retters middag nydt, og en lokal guide Erhardt Ehmsen kom med som guide her fra og til Skærbæk.

Tilbage ad Kystvejen

Guiden fortalte om det lokale liv, og Ballum kirke, Jens  Rosendals hus, Vadehavet og Ballum by blev set fra bussen inden turen gik nordpå ad Kystvejen gennem de lave marsk arealer. Der blev gjort holdt ved det lille vogterhus i Misthusum, som er det eneste hus i området, der overlevede den storestormflodskatastrofe i 1634. Det er i dag er et museum og lige nedenfor står to bevandingsmøller, brugt før i tiden for at skaffe fersk vand til kreaturerne.

Eftermiddagskaffe ved Kammerslusen uden for Ribe

Eftermiddagskaffe ved Kammerslusen uden for Ribe

Efter alle disse indtryk af århundreders liv med havet som nabo gjorde chaufførens friskbryggede kaffe godt til bagværket og kunne nydes i vindstille vejr ved Kammerslusen med flot udsigt ud over Ribe Å.

Der blev sunget i bussen fra det omdelte sangblad undervejs, og formanden Tove Christensen rettede en tak til chhaufføren, til dem, som havde forberedt turen, og til alle for et godt samvær.

Næste arrangement er høstmarkedet den 25. september i Ådum Forsamlingshus.