Generalforsamling i Aadum Lokalarkiv

Niels "Københavner"

Niels “Københavner”

Onsdag den 26.03.2014.
At der er interesse for at høre og se noget fra gamle dage i Ådum, viste de 25 fremmødte, som lyttede til Niels ”Københavners” sang og livsberetning på bånd og kiggede med på billeder fra by og sogn ved generalforsamlingen onsdag aften for Aadum Lokalhistoriske Forening og Aadum Sogns Arkiv i Hjemmets samlingsstue.

Arkivet har 172 medlemmer, som ved deres medlemskab støtter arbejdet.
Formanden Rita Stensgaard aflagde beretning for Aadum Lokalhistoriske Forening.
Hun gav et tilbageblik på årets arrangementer. Og fremhævede en eftermiddag, hvor sognets ældre blev inviteret til at kigge billeder og hjælpe med at sætte navne på personer og steder. Det havde givet rigtig meget hjælp til arkivmedarbejderne til at få sat navne på ukendte personer.

Af kommende planer nævnte Rita Stensgaard markeringen af Arkivets 25 års jubilæum til efteråret.
Kasserer Bente Jørgensen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Arkivleder Dagmar Vestergaard fortalte i sin årsberetning, at der er modtaget 23 indkomstjournaler i år til opbevaring i Arkivet. Over 1700 billeder er registreret. Hertil kommer konfirmandbilleder, som nu opbevares i fotolommer i specielle kasser. Menighedsrådet har givet økonomisk hjælp til indkøb heraf. Billederne skal herefter scannes og lægges ind på Arkibas.
”Der er registreret 65 navne/ foreninger/ institutioner med avisartikler. Det lyder måske ikke af så meget, men det er det, for det er ofte de samme foreninger, der er omtalt, så der kan være flere artikler registreret under hvert nummer. Det samme med arkivalier, der har vi 77 numre registreret på Arkibas,” sagde Dagmar Vestergaard.
Arkibas er programmet, som gør det muligt at søge i arkivets samlinger online, og som er ved at være klar på landsbasis.
ArkivfotoI de første år i arkivet er der indsamlet rigtig meget. ”Det er en sand guldgrube, som ligger på de gamle båndoptagelser. Det har vi genoptaget, idet Else Chemnitz fortsætter med at interviewe ældre borgere i sognet. Det er endnu på idéplan, hvordan materialet formidles til flest mulige,” sagde arkivlederen.
”Er der nogen, som kunne tænke sig at være med i arbejdet i arkivet, så er de meget velkomne. Det behøver ikke være med computer. Der er som sagt mange andre opgaver,” sluttede Dagmar.
Der var genvalg til Hans Filsø, Karen Bjerregaard og Else Chemnitz til Lokalhistorisk Forening og til Find Andersen som revisor.
Der lød en tak til Erik Plauborg, der holdt som formand for Aadum Sogns Arkiv. I stedet blev Jens Lindby udpeget af Lokalhistorisk Forening som formand for arkivstyrelsen. Her er Hans Fielsø fortsat med, og Bente Jørgensen afløser Knud Mogensen, som blev takket for de mange års indsats. Dagmar Vestergaard er sekretær for arkivstyrelsen og daglig leder af Arkivet.
Der er åbent for besøg på Arkivet onsdag eftermiddage, hvor medarbejderne er der og registrerer arkivalier.
Bjarne Mortensen står for hjemmesiden www.aadum.lokalarkiver.dk