Ådum Købmand åbner igen den 5. april.

Ådum genåbner deres lokale dagligvarebutik! En gruppe har arbejdet på opgaven, siden man fik gaven på ½ mill. kroner sidst i december, og nu er det lykkedes at ansætte en købmand, som går i gang med at genopbygge butikken i nærmeste fremtid.

Da man i 2013 besluttede at lukke butikken, var det samtidigt et farvel fra den tidligere bestyrelse, som alle mente, at skulle dette ske med at åbne butikken igen, så var det med nye folk på banen, og der bliver dermed et helt nyt hold på pladsen.

Den kommende bestyrelse har den sidste måned været dem, som har forhandlet og fundet den rette købmand. Bestyrelsen har kørt sideløbende med den tidligere bestyrelse, som først vil kunne vælges på den ordinære generalforsamling den 13. marts i Ådum Forsamlingshus.

Vi tror på, at det bliver en af de store generalforsamlinger i købmandens tid, for her vil den nye købmand blive præsenteret, og den nye bestyrelse blive valgt. Den tidligere bestyrelse foreslår Lasse Buhl, Tina Pontoppidan, Tina Knudsen, John Hansen og Øjvind Christensen, et hold, som har arbejdet målrettet på opgaven, og så må vi se, om generalforsamlingen vil vælge dem.

Den nye købmand hedder Brian Pedersen, er 38 år og kommer fra Randers, hvor han senest har været butikschef i Fakta. Brian Pedersen har de seneste 19 år arbejdet inden for dagligvarebranchen og har en stor erfaring som købmand. Han flytter til området og vil i første omgang flytte ind i sine forældres hus i Vostrup, som han har lejet det første halve år. Så håber bestyrelsen, at han er faldet så godt til i Ådum, at han er klar til at flytte til byen og blive et aktiv i byens liv.

Vi tror på i bestyrelsen, at vi har været rigtig heldige med at finde en købmand, som udtaler, at han bare gerne vil det her, en købmand, som vil blive kundernes mand, og det er for os i gruppen en så vigtig del af det, at være købmand i Ådum.

Vi tror på i bestyrelsen, at vi har fundet den rette nye konstellation, hvor vi har lavet en form for franchise aftale med den nye købmand, som derved har skudt kroner ind i butikken og har økonomisk risiko, men i allerhøjeste grad også økonomisk interesse i at levere varen til borgerne i Ådum. Det er også Brian Pedersen, der får der overordnede ansvar for personale, og han vil i første omgang kun have en enkelt mand ansat.

Mange borgere har givet tilsagn om økonomisk opbakning til den gave, man har fået. Det være sig som sikkerhedsstillelse til leverandører samt indskud i anparter, og ikke mindst er der rigtig mange, som har udtrykt, at man vil have en familiekonto fra starten, og det vil alt sammen medvirke til sund likviditet og gøre det hele noget sjovere.

 

Den opbakning, som vi forhåbentlig har hos borgerne, skulle gerne udmønte sig i, at folk lægger deres handel lokalt igen, og vi tror på, at vi kan skabe en ny spændende butik, hvor der helt sikkert vil ske forandringer, som borgerne vil komme til at mærke. Vi håber, at folk husker vores slogan fra tidligere – brug din lokale butik først.

Der vil igen komme liv i centrum af Ådum og lys på torvet samt i butikken. Mødestedet vil igen dukke op, hvor borgerne udveksler erfaringer og oplevelser, hvor gaven samles ind, og der tilmeldes til arrangementer, jo, det er en væsentlig brik, der åbner igen.

Ja, vi har mødt mange meninger, der har både været skeptikere og optimister, men det, som har været lidt spændende, har været, at når skeptikeren har mødt en fra gruppen og hørt, at der måske var noget på vej igen, så var der ligesom en, der blev positiv og opstemt. Så derfor tror vi på, at købmanden i Ådum igen består i fremtiden.

Noget rigtig positivt i al den snak om, at landdistrikterne skal lukkes ned. Men der er nogen, som ikke vil give sig, og det har borgerne i Ådum grund til at være rigtig stolt af. For det første har man haft sin dagligvarebutik helt frem til 2013/14, og det er jo ganske flot, hvis man kigger sig omkring på tilsvarende byer, – så har flere af dem jo ikke haft butik de seneste 10 år.

Og at man har den økonomiske opbakning i lokalområdet, er jo med til at løfte det hele – så tillykke Ådum – I har sejret endnu engang!

På vegne af arbejdsgruppen for en Ny købmand i Ådum
Niels Møller Hansen
Tlf. 2022 2751

niels@nmhskilte.dk

Ny Købmand:
Brian Pedersen
8175 6766

pedersenchefen@hotmail.com

 

Vi tror på en spændende fremtid for Ådum, som igen åbner sin dagligvarebutik den 5. april