4 generalforsamlinger på Hjemmet den 27. februar

Fire generalforsamlinger på én aften

IMG_6084 blDet har vist sig at være en god idé at samle flere generalforsamlinger på samme aften. Det var tilfældet igen i år i Ådum, hvor man mødtes kl. 18 i Forsamlingshuset til et godt måltid mad, som blev nydt i hyggeligt samvær.

Generalforsamlingerne var for Ådum Forsamlingshus, Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus, udvalget for støtte til almennyttige formål i Ådum sogn (Vindmøllefonden) og Ådum Borgerforening.

Harald Olesen blev valgt som aftenens ordstyrer og guidede forsamlingen godt igennem formands- og regnskabsberetninger med mere samt valgene i samarbejde med stemmetællerne.

Ådum Forsamlingshus
IMG_4781 lI beretningen om Ådum Forsamlingshus sagde formanden Mikael Andersen, at der er søgt og bevilget midler fra fonde, som sammen med frivilliges arbejdsindsats gjorde det muligt med de store forbedringer i det forløbne år. Det er til varig  tilfredshed, at salen fik loftsbeklædning med trolltex plader, som giver den behagelige akkustik.Også det nye højtaleranlæg og teleslynge gør underværker. Formanden bemærkede, at der endvidere er kommet nyt scenetæppe. 70 gange var forsamlingshuset udlejet i 2013, et godt resultat. Lejligheden ovenpå har været udlejet 30 gange til overnatning. Forsamlingshuset modtog for nylig en hjertestarter som gave. Den er sat op udvendig til alles bedste, og der har været afholdt kursus om brugen af hjertestateren.

Mikalel Andersen nævnte planer for kommede år. Der undersøges om mulighed for nyt loft i Jægerstuen og istandsættelse af mellemgangen.

Peter Olesen aflagde regnskabet, som sluttede positivt. Der var genvalg til bestyrelsen af Karsten Bach, Peder Olesen, Gunnar Pedersen og Mikael Andersen. Der var genvalg til revisor Erik Plauborg.

Støtteforeningen for Ådum forsamlingshus
Mikael Andersen kunne berette om et aktivt år. Støtteforeningen har serveret til mange fester, årets revyaften var tæt på at trække fuldt hus, frokosttilbud til Åbent Ådum gav også en del gæster udefra og familiejulefrokosten var en velbesøgt, hyggelig aften for voksne og børn. Mikael Andersen takkede bestyrelsen i Støtteforeningen for god indsats.

Anders Jensen aflagde regnskabet, og det viste, at Støtteforeningen med deres indsats har kunnet overføre 36.000 kr. til Forsamlingshuset.

Mette Højlund og Anders Jensen blev genvalgt. Under eventuelt blev der rettet tak til alle, som har gjort en frivillig indsats i årets løb og på forespørgsel har sagt ja til at hjælpe. Desuden blev blev nye tiltag bragt i forslag.

 

Generalforsamling for Udvalget for støtte til almennyttige formål i Ådum Sogn Vindmøllefonden 

IMG_6089 lBjarne Thestrup aflagde formandsberetningen og opfordrede til at søge midler fra Vindmøllefonden. Der er et årligt beløb på 100.000 kr., som fordeles til foreninger primært i Ådum sogn. Projektet skal drives ved ulønnet frivillig indsats og tjene almennyttige og velgørende formål i Ådum. ”Det gælder om at være opfindsom,” sagde formanden, ”og kom gerne med jeres ideer!”

Kassereren Jens Pedersen gennemgik regnskabet og gjorde opmærksom på, at ansøgninger modtages året igennem, men gøres kun op ved de to halvårlige ansøgningsfrister. Den næste dato er den 1. april.

Tina Pontoppidan og Bent Albertsen blev genvalgt til bestyrelsen og Jørn Kristiansen til posten som revisor.

 

Generalforsamling i Ådum Borgerforening
IMG_6092 lÅdum Borgerforening havde den sidste generalforsamling på den fælles aften for fire foreninger.

Formanden Kim Hedevang gav et tilbageblik. Den ønskede cykelsti var der ikke penge til fra kommunen, men bogerforeningen er på banen igen senere, sagde formanden, og glædede sig over de vellykkede og samlende tiltag i 2013. Der var den årlige, nødvendige affaldsopsamling, stisystemets vedligeholdelse, sommerfest, Skt. Hansfest, Revy med succes, Anders Aggers besøg, Åbent Ådum med mere.

Kim Hedevang takkede for godt samarbejde i bestyrelsen. Der henvises til Borgerforeningens hjemmeside, hvor man finder bestyrelsesmedlemmernes mailadresser, velkomst og tilbud til tilflyttere og Borgerforeningens aktiviteter.

Kassereren Poul Erik Vinding gennemgik regnskabet, der foruden Borgerforeningen også omfatter Hjemmet, Tøstrupvej 1. Borgerforeningen har 261 medlemmer.

Under den efterfølgende debat var der forslag om nye tiltag, ønske om at få flere hænder i gang, kreativ skiltning ved byens indfaldsveje og flere ideer i støbeskeen for Ådum og sogn.

Til bestyrelsen genvalgtes Anke Gerdes, Poul Erik Vinding og Gitte Hansen.

Aftenen, som havde været fyldt med megen information, drøftelse og forslag, sluttede med kaffe og kagebord.