Generalforsamling i Ådum Borgerforening

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 27. februar 2014 kl. 20.00 I Ådum Forsamlingshus

Husk tilmelding til spisning kl. 18.00

Spisning og generalforsamling holdes sammen med andre foreninger i sognet (se særskilte annoncer)

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskab
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er:

Anke Gerdes

Poul Erik Vinding

Gitte Hansen (alle modtager genvalg)

Suppleanter: Hannah Bækgaard, Bodil Kronborg

  • 6. Valg af revisor og revisorsuppleant Jørgen Kristensen, Knud Johst
  • 7. Eventuelt

 

Ønsker du medindflydelse på, hvad der foregår i dit sogn, bør du reservere denne aften og møde op til generalforsamling!