Udendørs fitness-område i Ådum

Fitnness ..Borgerne i Ådum kan se frem til et nyt både forskønnende og sundhedsfremmende anlæg i bybilledet med mulighed for at dyrke sport og bevægelse under åben himmel.

Ådum I&U har arbejdet grundigt med projektet, som i nærmeste fremtid flyttes fra tegningerne til udførelsen på den tidligere, nu tomme legeplads for skolebørn på Tøstrupvej.

Arkitekt Øjvind Andersen fra Arkitektladen i Ribe, har tegnet og illustreret det fremtidige fitness- og aktivitetsområde.

Der kommer redskaber til alle aldersgrupper. Borde og bænke indpasses mellem træningsredskaber og cykelsti tværs over, så kaffekurven kan nydes med inspiration fra omgivelserne. Der bliver udsigt endda til skolegården, hvor muren til cykelskuret brydes af store partier med brudsikkert, lamineret glas.

Der bliver fuld offentlig adgang til anlægget, og 9 parkeringsplader vil blive opstribet ved siden af.

Ådum I&U står som bygherre og har nedsat et byggeudvalg med Jytte Bjørslev som formand.

Pengene til dette store projekt er skaffet fra fonde og sponsorer. Ikke mindst har lærer Arne Callesen gjort en fantastisk indsats, så der nu er givet tilsagn om i alt 610.000 kr. til udførelsen.

Der er tilsagt midler fra Husmandsforeningen i Ådum, A.P. Møller Fonden, Lokale og Anlægsfonden, LAG, Sparekassefonden, Grøn Ordning fra Vindmøllefonden, Ådum I&U, Støtteforeningen for Ådum I&U, Ådum Børneunivers, Trygfonden og Tarm Banks Jubilæumsfond.

Klaus Nielsen fra udvalget fortæller, at arbejdet har været forsinket undervejs, men at man nu ser frem til at komme i gang i løbet af foråret.