Kommunalvalget

IMG_5437 lI dagene op til kommunalvalget bliver man påmindet af mange plakater med kandidater om træffe sit valg for eget kryds.
På nettet kan man sammenligne sine synspunkter med kandidaters ved at besvare de stillede spørgsmål på Altinget.dk/kandidater
Hans Laurids Pedersen, Ådums lokale kandidat til kommunalvalget, har besvaret spørgsmålene.
Til udsagnet om Folkeskole:
Det er vigtigt at undgå lukninger af små folkeskoler – også selv om de er dyrere per elev –
erklærer Hans Laurids Pedersen sig “helt enig” med følgende kommentar:
Økonomi skal ikke være afgørende, kun pædagogiske vurderinger skal afgøre, om en skole lever op til tidens krav. Den nye styrelseslov vil hjælpe på dette.
Til udsagnet om Dagtilbud:
Med øget forældrebetaling skal der indføres flere pædagoger pr. barn i Daginstitutionerne –
erklærer Hans Laurids Pedersen sig “delvist uenig” med følgende kommentar:
Den pædagogiske dækning i hver institution skal svare til den besluttede nominering og tidens krav.

Se de øvrige spørgsmål på : Altinget.dk/kandidater