Ny Købmand Ådum og private investorer

IMG_5386 lDen nedsatte arbejdsgruppe ”Ny Købmand Ådum” arbejder på sagen med at finde en selvstændig købmand til vores dagligvarebutik, efter at bestyrelsen for Ådum Købmand ApS har besluttet, at butikken stopper i den nuværende konstellation med udgangen af december måned.

Med den beslutning er fulgt stor aktivitet i arbejdsgruppen, hvor man forsøger med forskellige løsninger.

Trods det, at der er en person, som arbejder på, om det kan lade sig gøre at overtage butikken som selvstændig købmand, så skal vi søge at finde forskellige modeller, som kan gøre det nemmest muligt for den evt. selvstændige købmand.

Arbejdsgruppen arbejder med flere forskellige muligheder; blandt andet annoncerer vi efter private investorer, som kunne være interesseret i at hjælpe en ny købmand i gang i Ådum.

Selvstændig købmand.

Hvis der skulle være nogen, som går med den lille drøm om at blive selvstændig kiosk/købmand, så er det bare med at ringe til os og høre om muligheder – kontaktpersoner står på www.aadum.com Vi vil meget gerne have flere emner på listen med interesse for vores butik.

Mange har spurgt, om vi tror på, at det kan lade sig gøre, og ja, indtil andet lyder – så tror vi på, at vi finder en løsning på fremtiden for vores butik.

Der ligger lige i øjeblikket et spørgeskema i vores butik, hvor vi beder kunderne besvare 3 spørgsmål, som kan være med til at give overblik over, hvad vi kan tilbyde en ny købmand: 1) Om de fortsat vil have en familiekonto i fremtiden. 2) Om man vil stille kaution for vareleverandør for en ny købmand. 3) Om man vil hjælpe med frivillige hænder det første halve år.

Disse meget positive besvarelser, som vi allerede har fået, skal være med til at give den nye købmand nogle gode kort på hånden, så vi kan kun opfordre vore kunder til at bakke op omkring vores butik, samt besvare spørgsmålene på skemaet, og det er meget vigtigt, at vi holder butikken godt kørende i det næste par måneder.

Måske kan der komme til at mangle varer på hylderne, men vi har skabt en livline, så vi fra en Spar butik kan få varer fra dag til dag. Så bare kunderne fortæller os, hvad de mangler, vil vi gøre alt for at have det i butikken senest dagen derpå. Det er så vigtigt for os at sikre vore kunder, at de får varerne, som de gerne vil have – og vi er klar til at yde en indsats.

Det er så vigtigt for os i bestyrelsen at afslutte den nuværende konstellation på en god måde, både i forhold til kunderne, men ikke mindst i forhold til leverandørerne.

p.b.v. Ådum Købmand ApS, samt arbejdsgruppen Ny Købmand Ådum’s vegne – Niels Møller Hansen