Stormøde om bevarelse af Ådum Købmand ApS

Stormøde om Kwik Spar Ådum

Stormøde om Kwik Spar Ådum

At der er stor interesse for at bevare en dagligvarebutik i Ådum, viste de godt hundrede lokale deltagere i orienteringsmødet onsdag aften i Ådum Forsamlingshus.

En væsentlig brik i et aktivt sognesammenspil forsvinder med en købmandsbutik, men det kræver en stor indsats at bevare de små butikker i landsbyerne.
Formanden Niels Møller Hansen bød velkommen og beskrev situationen, som den er. På landsplan er der i år lukket 96 små købmænd, ikke mindst fordi de lider under de udvidede åbningstider, som regeringen vedtog for et år siden. Spar kæden gør et redningsforsøg, der træder i kraft om to-tre måneder. Det skulle gerne blive målrettet mod de mindste butikker.
”Vi gjorde det for 6 år siden,” sagde formanden, ”hvor vi samlede 625.000 kr. ind i sognet med anparter til forbrugerne. De penge er ved at være brugt. Vi har en meget flot butik, et fantastisk anlæg i forhold til dens størrelse med for eksempel køl og frys med låger. Dog er vores omsætning dalet i forhold til sidste år, og vi har måttet lave nye aftaler med banken. Vi ser os nødsaget til at nedsætte varelageret i de kommende måneder, og vi siger nej til en konkurs og ønsker at svare vores leverandører hver sit.”
Niels Møller Hansen skitserede tre modeller og sagde blandt andet, at den nuværende konstellation medfører svind på varer med kort holdbarhed, fordi omsætningshastigheden er for langsom, og stadig flere tilbudsvarer sælges i hård konkurrence med ringe fortjeneste. Det er med til at give en vanskelig situation med butikkens dårlige likviditet, og derfor er bestyrelsen blevet tvunget ud i en situation hvor de har måttet trække en streg og gøre status. Med den følge, at to ansatte er blevet sagt op, men ikke de unge medarbejdere. Denne situation kræver af bestyrelsen at handle ansvarligt.
Den anden model er, at der kommer en selvstændig købmand, som muligvis kan overtage et billigt varelager og sidde til en fornuftig husleje. Den lave husleje, fordi det er byens borgere, der står med et hus, som kun lige skal holdes ved lige. Det kan blive denne model, hvis der går nogen med en lille købmand i maven, og som synes, at det skal prøves.
Tredje model er lukning af butikken i løbet af 2-3 måneder, og dermed dårligere vilkår for bosiddende og tilflyttere samt lavere ejendomsværdi på ejendomme i hele området. Og byen vil miste et rigtig godt mødested for områdets borgere.

Der var stort fremmøde til debat og orienteringsmødet

Der var stort fremmøde til debat og orienteringsmødet

”Alle tre muligheder kræver opbakning”, sagde formanden, ”og hvis I ikke holder fast ved jeres handel her, vil det forværre situationen drastisk.”
Efter kaffen var der drøftelse ved bordene, og en høring rundt fra alle borde. Der var generelt positiv opbakning fra deltagerne til at forsøge at skaffe en selvstændig købmand, men mange ser gerne, at man fortsætter som nu. Drøftelsen fortsatte med forskellige kommentarer, som går med i bestyrelsens overvejelser, når de mødes mandag. Essensen er, at der ikke handles nok. Opfordringen lyder i den akutte situation til – at indkøbe så meget som muligt lokalt. Næste status med varelageroptælling for butikken bliver gjort den 8. oktober. Derefter vil man kunne gøre nøjagtig status på økonomien.
Bestyrelsen var meget positiv over det store fremmøde. ”Det viser jo, at folk gerne vil bevare den lokale dagligvarebutik – men det kræver handel,” udtaler Niels Møller Hansen.