Genkender du disse mennesker?

Aadum Lokalarkiv har brug for hjælp til at få navne på personer på fem billeder, som ligger på Arkivets hjemmeside!

Genkendes nogle personer på dette eller øvrige billeder på arkivets hjemmeside, vil man på arkivet meget gerne høre nærmere herom.

Genkendes nogle personer på dette eller øvrige billeder på arkivets hjemmeside, vil man på arkivet meget gerne høre nærmere herom.

Måske mødes familier i sommerferien, og man kunne spørge både tidligere og nuværende ådumboere om hjælp til at genkende personer på gammelt skolebillede, billede fra gymnastikhold, gamle familiebilleder m.v.

Arkivet holder lukkket i skoleferien, og de omtalte fem billeder ses på hjemmesidenwww.aadum.lokalarkiver.dk og venter på genkendelse, så arbejdet med registrering kan løses, når der igen arbejdes hver onsdag eftermiddag kl. 14-16 fra den 14. august 2013.

Det er et detektivarbejde, og lokalarkivet modtager oplysninger med tak, om det så blot drejer sig om enkeltpersoner fra disse billeder. Svar sendes på mailadressen: aadumarkiv@gmail.com eller ved kontakt til en fra arbejdsgruppen.

På Lokalarkivet, Tøstrupvej 1, Ådum, er man iøvrigt altid interesseret i alt materiale, der kan fortælle om byen, dens folk og dens historie.

Ligger nogen inde med f.eks. fotos, postkort, smalfilm eller videofilm, som kan være af interesse, vil man på Arkivet naturligvis meget gerne høre nærmere.