Æresmedlem efter 68 år i Aadum Husholdningsforening

IMG_3955 lbI forbindelse med generalforsamlingen den 17. april 2013

Ved generalforsamlingen i Aadum Husholdningsforening blev Anna Hedegaard både overrasket og glad, da formanden Tove Christensen udnævnte hende til æresmedlem efter 68 år i foreningen. Anna Hedegaard modtog diplom, buket og forsamlingens applaus.

Anna Hedegaard kom til Ådum i 1942, da hun blev gift med Jens Hedegaard. De overtog hans fødehjem ”Hedegaard”. Hun ser tilbage på de mange år og fortæller gerne.

Anna kom fra en gård i Dyrvig. Efter konfirmationen kom hun med til de kurser og demonstrationer, som husholdningsforeningen i Hoven afholdt. Hun fulgtes med sin mor, som lagde vægt på al god oplæring.

Der gik dog lige et par år i Ådum, før hun kom med. ”I 1942-43 havde vi den meget strenge krigsvinter. Vi kom ikke meget ud, og det var næsten ikke var til at få strikkegarn eller stof at sy af.”

Fra 1945 kom Anna med i Husholdningsforeningen, hvor hun fulgte madlavningskurserne i skolekøkkenet og altid deltog i demonstrationer. Især juledemonstrationen husker hun blandt andre.

Anna Hedegaard kom med i bestyrelsen og blev også ret hurtigt formand. Det blev kun til et par år. Der var små børn hjemme, og tiden rakte ikke til en formandspost.

Den gang var de fleste koner på gårdene med i Husholdningsforeningen, og hun nævner navne på nabokoner, som hun cyklede sammen med til arrangementerne.

”Det har altid været en god forening,” siger Anna Hedegaard med eftertryk.

Anna fortæller om de første år, hvor de ikke havde fryser. Alt kød skulle saltes og opbevares i den kølige kælder. Kødet blev udvandet, inden det blev hakket. ”Der er næsten ingen frikadeller så gode som af saltkød,” konstaterer hun som sin smagsoplevelse.

Anna Hedegaard var landhusmor, indtil de solgte gården i 1969, og hun fik den ledige stilling som bestyrerinde på Ådum Alderdomshjem. Det blev til 18 gode år på den post.

Efter mange år som aktiv pensionist flyttede Anna i lejlighed i Tarm for et år siden. Kontakten til Ådum fortsætter og nu også med et æresmedlemskab i Husholdningsforeningen.