Onsdag den 17. april kl. 18.00 holdt Aadum Husholdningsforening den årlige generalforsamling i Forsamlingshuset.

Bestyrelsen var vært ved et flot ”ta’ selv bord”

Bestyrelsen var vært ved et flot ”ta’ selv bord”

Af foreningens 81 medlemmer havde 42 taget imod invitationen og tog plads ved de festligt forårspyntede borde. Aftenen indledtes med en kulinarisk oplevelse, idet bestyrelsen var vært ved et flot ”ta’ selv bord” med lune retter og salatbord. Husmødrene hyggede sig over den velsmagende mad.

Med Dagmar Vestergaard som ordstyrer blev generalforsamlingen afviklet iflg. dagsorden. Formanden Tove Christensen gennemgik i sin beretning årets mange gode arrangementer og takkede for god opbakning 

Formand Tove Christensen overrakte blomster til for Adda Klynge, der ønskede at holde efter 28 år i bestyrelsen.

Formand Tove Christensen overrakte blomster til for Adda Klynge, der ønskede at holde efter 28 år i bestyrelsen.

fra medlemmernes side. Til planlægningen fremover blev medlemmerne taget med på råd, idet alle fik udleveret et ark, hvor det var muligt at afkrydse ønsker samt komme med forslag om nye tiltag.

Kassereren Birthe Lynggaard fremlagde regnskabet, der sluttede med et mindre overskud.

Der var genvalg til Tove Christensen og Birthe Lynggård. Nyvalgt blev Margit Plauborg, i stedet for Adda Klynge, der ønskede at holde efter 28 år i bestyrelsen.

 

Suppleanter blev Lene Bjørslev og Mette Højlund.

To medlemmer af Aadum Husholdningsforening blev udnævnt som æresmedlemmer. Det var Anna Bjørslev efter 64 års og Anna Hedegaard efter 68 års medlemskab. Der var en buket til begge som påskønnelse for de mange år i foreningen.

Kirsten Kolby, Tarm, sluttede aftenen med billeder og beretning om en tur ”På tværs af USA på 2 og 4 hjul”.