Medborgere hørte om ”fire generationer”

P4160111Ved Aadum Medborgerklubs generalforsamling tirsdag eftermiddag var der billeder og fortælling om fire generationer. Det var Elsebeth Hansen, som er vokset op i Ådum, der gav den spændende skildring af sin fars familie.

Medborgerklubben har 38 medlemmer. 20 deltog i generalforsamlingen. Johanne Olesen aflagde formandsberetning og fik fra deltagerne gode forslag til næste års aktiviteter. P4160113Der var genvalg til Johanne Olesen og Fritze Andersen. Carl Evald Pedersen fortsætter som suppleant og Knud Mogensen som revisor.