Lørdag den 20.april er den årlige fælles oprydningsdag i Ådum

Forhåbentlig bliver det igen en solskinsdag til oprydningen

Forhåbentlig bliver det igen en solskinsdag til oprydningen

HUSK tilmelding lørdag før lørdagen. Der er brug for mange hjælpende hænder.

Dagen begynder fra parkeringspladsen ved Hallen kl. 9.00, og kl. 12.00 giver Borgerforeningen pølser, brød og kartoffelsalat som tak for indsatsen. Øl og vand kan købes.

Borgerforeningen vil gerne have tilmelding senest lørdag den 13.april

 

Opsamling af affald langs vejene:

Gitte og Helle har ruter og affaldssække parat.

Tilmelding på tlf. 2098 9886 og 6134 8455.

 

Vaskning af flagstænger og byskilte:

Tilmelding til Anker Nielsen 2585 1413.

 

Rydning af vandrestier og opsætning af bro:

Tilmelding til Kim Hedevang 6174 6396.