Ny bestyrelse i Borgerforeningen:

Formand Kim Hedevang – tlf. 61746396

Næstformand Anker Nielsen – tlf. 25851413

Sekretær Anke Gerdes – tlf. 40553888

Kasserer Poul Erik Vinding – tlf. 22620678

Narcis Damian – tlf. 22985207

Gitte Hansen – tlf. 20989886

Helle Bom – 61348455

 

Helle Bom og Narcis Damina blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmmer.

 

Bestyrelsen siger tak til Lis Bach og Bjarne Thestrup for deres indsats igennem flere år.

 

 Aktiviteter i Borgerforeningens regi 2013: