Stor indsats omkring Aadum Købmandsbutik

Generalforsamling mandag den 4. marts 2013 kl. 19.00 i Ådum forsamlingshus

45 deltog i to generalforsamlinger på samme aften vedrørende Aadum Købmand og viste dermed deres opbakning til den lokale dagligvarehandel, som der i det forløbne år er ydet en stor indsats for – både af de ansatte, bestyrelsen og mange frivillige hjælpere.

Butikken var i 2012 med i LAG-projektet i Ringkøbing-Skjern om ”Fremtidens Detailhandel i Landdistrikter” og er nu med i DSK-projekt om vareudbringning til ældre med støtte fra By, Bolig og Landdistrikts-ministerium.

Generalforsamling i Den selvejende Institution Aadum Dagligvarehandel

Aftenens første generalforsamling vedrørte butiksbygningen. Hans Laurids Pedersen blev valgt som ordstyrer.

Formanden Knud Johst aflagde beretning om det forløbne år og nævnte de praktiske ting, at der er nye sat nye lysrør op, som er strømbesparende og installeret butiksovervågning. Nye kølere og låg over frysere har også været en god investering. Utætheder i taget vil medføre udgifter, og Knud Johst rettede en tak til både Ådumfonden og Vindmøllefonden, som med deres støtte minimerede årets underskud. Ligeledes rettede han en tak til både den afgåede købmand Helle Andersen og den nye købmand, Keld Skov Hansen.

Kasserer Charlotte Gjørup Pedersen aflagde og fik regnskabet godkendt. Hele bestyrelsen er på valg hvert år, og de blev alle genvalgt.