Ådum Kraftvarmeværk orienterer

Ådum Kraftvarmeværk

Ådum Kraftvarmeværk

Sidst i oktober holdt Ådum Kraftvarmeværk A.m.b.A den årlige generalforsamling.

Her kunne man meddele, at der er åbnet op for, at en del af de danske fjernvarmeværker, som bruger naturgas, nu må bruge andre varmekilder.

Ådum Kraftevarmeværk er blandt dem, som har muligheden for at overgå til andre brændselskilder og derved reducere varmeudgifterne væsentligt for forbrugerne.

Andre varmekilder

Bestyrelsen har undersøgt priser på træpiller, halmfyr og alternativt en transmissionsledning fra Tarm Varmeværk.

Der er ikke den store forskel på den aktuelle pris, men bestyrelsen konkluderer fremadrettet, at en transmissionsledning fra Tarm Varmeværk, hvor man har både træpiller, flis samt solvarme som energikilde, vil være meget fordelagtig.

Træpille- og halmfyr med begrænset funktionstid vil kræve løbende vedligehold og lønudgift, mens transmissionsledningen vil være holdbar i 40-50 år uden omkostninger, bortset fra pumper.

Sammen med Tarm Varmeværk er prisen på en transmissionsledning beregnet til ca. 5,6 mill. kr.

Finansiering af projektet

Der er sendt en ansøgning til Ringkøbing-Skjern kommune om kommunegaranti for et tilsvarende lån. Der er mulighed for at låne i kommunekredit til fast rente i 25 år på omkring 3,0 % p.a.

Fra kommunen har man lovet at tage ansøgningen med på mødet midt i februar, og da kommunegarantien er en forudsætning for hele projektet, kan bestyrelsen ikke melde konkret ud om sagen, men fremlægger planerne i forbrugernes interesse.

Beregningerne viser, at en gennemsnitsforbruger vil kunne reducere varmeregningen årligt med 6.000 til 7.000 kr. incl. moms.

Hvis det går, som man håber, skal transmissionsledningen være tilkoblet inden næste vinter.