Ådum Børneunivers med i Comenius-projekt

Ådum Børneunivers

Ådum Børneunivers

Comenius er et internationalt skoleprojekt, som siden 1995 har givet skoleelever mulighed for at udveksle egne livsvilkår med børns fra andre lande. I løbet af de to år et projekt varer, er hensigten også, at eleverne kommer på besøg hos hinanden.

Eleverne skal blandt andet lære hinandens lege at kende, som de bruger i skolegårde og på legepladser. Projektet tænkes afsluttet med en idrætsfestival i England.

Skoleleder Lasse Egelund har tidligere arbejdet med Comenius-projekt og ser deltagelsen som den bedste mulighed for at opfylde Folkeskolens målsætning om internationalt kendskab.

Mellem de deltagende skolers lærere vil der også blive et samarbejde, hvor man udveksler ideer og giver hinanden impulser til nye tiltag i undervisningen.

Planlægningen er i gang, og i den forbindelse var Ådum Børneunivers i forrige uge vært for to tyske lærere og koordinator Hugh Steele fra The Dales School i Northumberland, England. Et fælles oplæg blev lavet til brug i ansøgningen, der sendes til nationalkontoret for EU-bevilling i de respektive lande.

Lasse Bak forventer, at projektet vil få deltagere fra 7-8 nationer, og der er stor interesse for projektet fra skoler i Grækenland, Rumænien, Spanien og Tyrkiet.

Svaret fra EU ventes til august