Åbent Hus i Ådum lokalarkiv

Lørdag den 10. november 2012

På Ådum Lokalarkiv blev det et par gode timer lørdag eftermiddag med en snes interesserede gæster på Arkivernes Åbne Dag.

Der blev kigget i bøger og mapper, som var lagt frem i dagens anledning. Flere gæster havde konkrete spørgsmål med omkring forfædre, som kunne spores tilbage til en lokalitet eller en bestemt begivenhed i Ådum, og som arkivmedarbejderne besvarede bedst muligt ud fra arkivalierne eller påtog sig at undersøge nærmere.

Også Arkivets egne bogudgivelser om Husmandsforeningens historie, skolerne i sognet og kirken var lagt frem. Disse bøger sælges til nedsat pris for 50 kr. stykket. Desuden var der mulighed for at erhverve sig den netop udkomne bog: ”Sahl – et gyldent alter i Vestjylland” af Johann Rickers, Stoustrup.

Det lykkedes ved de besøgendes hjælp at få sat mange navne på de fremlagte gamle skolebilleder og andre billeder fra Ådum, hvilket bliver til stor hjælp i arbejdet med registrering.

Konfirmandbillederne fra Ådum blev ligeledes studeret med interesse.

Gårdbillederne, der er lagt ind i arkivernes registreringsprogram ”Arkibas”, vistes som slideshow.

Snakken og udveksling af erindringer fortsatte over kaffen, som Arkivet var vært for.

Der er åbent i Arkivet på Hjemmet, Tøstrupvej 1, onsdage kl. 14-16.