Spil dansk dagen på Ådum skole

Ådum Idrætsbørnehave synger jeg ved en lærkerede

Spil Dansk Dagen skal samle den danske befolkning på tværs af alle skel gennem den danske musik. På Ådum skole blev der på grund af andet arrangement sunget og spillet med en uges forsinkelse, men med samme gode virkning.

Alle elever deltog og hørte på hinanden sammen med forældre og bedsteforældre.

1. og 2. kl. synger om nattens trold

Børnehaveklassen lagde for og varmede op på ”Jeg ved en lærkerede”. De fortsatte med ”Vær stille, lyt til frøens sang” og gjorde det godt og koncentreret under ledelse af skolens musiklærer Ina Tveden Jørgensen, som sammen med de øvrige klasser også havde forberedt mere godt til lejligheden.

”Der går en gammel trold hver aften” og ”Husbonden sender Lasse ud” var 1. og 2. klasses bidrag

3. og 4. kl. synger uvejrssang til årstiden

Med 3.- 4. klasserne nåede vi helt til ”Afrika hvor løven går og brøler midt om natten” for så at vende tilbage til den meget rammende Uvejrssang ”Hør, hvor det blæser og det suser”.

De ældste elever gjorde det let for musiklæreren. Hun gik ned for at dirigere, og holdet var klar – – både sangere og orkester. Der blev sunget og spillet om frihed og fred. De sluttede med den amerikanske ”Donna Donna” – dog med dansk tekst.

5. og 6. kl. synger amerikansk sang på dansk

En rigtig god lektion og oplevelse med – glansnumre!