OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På billedet ses årets vindere fra venstre: Tage Sørensen, Rolf Sørensen, Niels Møller Hansen, Kurt Chopart, Lillian Tønder og forrest Anne Marie Blidegaard, Birgit Hansen og Aksel Christiansen