Ringkøbing-Skjerns kommunes bio-vision omfatter Ådum

Harald Olesen, bød tirsdag aften velkommen i Ådum Forsamlingshus til 35 fremmødte, som var kommet for at høre om den aktuelle placering af et biogasanlæg ved Ådum, og hvilke virkninger det ville få på stedet.

En gruppe på 10 landmænd stod som indbydere sammen med Bioenergi Vest, og Harald Olesen, som er en af dem, understregede i indledningen, at det er en nødvendig forudsætning for biogas-projektet, at det kommer til at indgå som en forretningsdel sammen med deres landbrug.

RKSK-modellen

Lars Byberg, bio-koordinator for Ringkøbing-Skjern kommune beskrev biogasanlægget som et led i beslutningen om at gøre kommunen selvforsynende med 100% vedvarende energi fra 2020.

”Vi er landets arealmæssigt største kommune med store grønne ressourcer. Vi vil producere bioenergi af husdyrgødning og planter.”

Han nævnte vigtige begrundelser for projektet: at biogas erstatter naturgas, drivhuseffekt og klimapåvirkning reduceres, udvaskning af næringsstoffer formindskes, og høsten bliver større, da afgrøderne kan optage op til 25% mere næring fra afgasset gylle, stabilisering af landbruget som energi-leverandør, og at der skabes flere arbejdspladser.

Der er aftagere til biogassen, sagde han. De planlagte biogasalæg i den sydlige del af kommunen opkobles på ledning til Skjern Fjernvarmeværk, som vil være klar med varmen herfra inden for det næste år.

Lokale forhold

Planlægger Lars Baadstorp fortsatte orienteringen om konkrete forhold for Ådum ud fra sine erfaringer med oprettelse af fælles biogasanlæg i landsbyer andre steder i landet.

 

På et kort viste han den placering, som var fundet bedst ud fra transporthensyn og andre kriterier. Det var nord for Strømmesbølvej ca. midt mellem Ådum og Tarm, og han pointerede, at anlægget kan trækkes så langt som muligt tilbage fra vejen.

 

Lars Baadstorp anslog, at der vil blive produceret gas af ca. 45.000 t gylle og fast gødning og ca. 9.000 t energiafgrøder pr. år. Gyllen kan transporteres i nedgravede rørledninger, men for størstedelens vedkommende vil det blive i tankbiler inden for almindelig arbejdstid på hverdage.

 

Biomassen opbevares på anlægget i tanke, hvor de afgasses. Den afgassede biomasse tages med retur til landbruget til lagring og udnyttelse.

 

Efter orienteringen var der mulighed for at stille spørgsmål, og der var da også mange kommentarer og spørgsmål omkring anlægget og eventuelle gener.

 

Efterfølgende debat

 

Først og fremmest var det den øgede trafik med de tunge biler, som skabte stor bekymring blandt forældre i Ådum by og ikke mindst på Strømmesbølvej, som børnene cykler ad til skole. Der er bl.a. mange steder høj kant fra asfalten til rabatten, som cyklister må ud i, når de store biler passerer. Fra flere sider blev det sagt, at en cykelsti fra Ådum til Tarm er påkrævet, hvis biogasanlægget får den foreslåede placering. ”Cykelsti til Østermarken” var allerede i forbindelse med Vindmølleprojektet et af ønskerne til Fonden.

 

Harald Olesen understregede, at der måtte arbejdes for løsninger, som alle kan bruge.

 

Angående forespørgsler og usikkerhed om lugtgener og lignende, foreslog han en fælles tur til Skærbæk Biogasanlæg for at opleve et anlæg, som allerede er i gang, og som havde været en meget positiv oplevelse for Ådum-landmænd at besøge.

 

Turen vil blive annonceret.