Vandretur i Møgelmose/Barslund mose

Vandretur Møgelmosevej 7 6880 Tarm

 

Ud på tur Møgelmose/Barslund mose.

14. august kl. 19.00

mødested Møgelmosevej 7, 6880 Tarm.

Vandreturen er ca. 3 km. Peter toft (lokal lodsejer) vil indledningsvis give en kort orientering om det private lodsejer naturgenopretning- projekt, efterfølgende vil tidligere naturvejleder Tage Madsen fortælle om, hvad vi møder under vandreturen. Husk praktisk fodtøj. Turen er en gentagelse fra 2011 inden naturgenopretningen, kan vi se ændringer?

Venlig hilsen

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling og lokal lodsejer.