Sankt Hans bål ved Teglværkssøen i Ådum

Med god tilslutning af både børn, unge og ældre blev der igen fejret Sankt Hans i Ådum. Borgerforeningen stod for det vellykkede arrangement og havde grillen varm.

Bestyrelsesmedlemmerne stod for salget af pølser og tilbehør, og der var god afsætning aftenen igennem. Omkring det lille bål blev der spist pandekager, lige så hurtigt som de kunne tilberedes på de langskaftede pander.

Hygge og samvær på pladsen

Kl. 21 tændtes bålet, hvor flammerne hurtigt blussede op, og det flotte syn med søen som baggrund blev nydt under fællessangene.

Eddy Mortensen, Tarm, var båltaler. Han sagde bl.a.:

”Når vi samles ved bålet, følger vi en tradition, der går helt tilbage til den hedenske tid, men hvor mange af skikkene blev præget i den katolske middelalder.

Selvom Sankt Hans-traditionen enten har optaget eller omformet mange af de katolske skikke, har den i sig en stædig, uovervindelig livskraft, som andre af årets fester savner.

Den synes uudryddelig. Den har overlevet kristendommens indførelse, reformationen, sågar været forsøgt afskaffet og udsat for en række drastiske forbud.

Hvad er det dog så, der bevirker, at ud over Juleaften står ingen anden aften i et skønnere og mere betagende skær end denne bålaften ved midsommer?

Det er nok først og fremmest glæden over midsommeren, over lyset og samværet i den lyse nat – det er derfor vi tænder glædesblus.

Hvad kan man egentlig sige i en båltale? Det er jo ikke noget, man får tilbudt ret tit. Jeg har tænkt lidt over det. Jeg kan da, om ikke andet, så sige min mening.

Det eneste, vi alle sammen får lige meget af hver dag, det er tiden. Der er 24 timer til hver af os. Det er så efter min mening op til hver enkelt, hvordan vi bruger dem. Livet er jo helt grundlæggende en god idé, så hvorfor ikke få mest muligt ud af netop dine 24 daglige timer?

Grib livet! Grib livet – spis æblerne fra den store ende af– der er så stadig de største tilbage. Vi har selv ansvaret. Bliver det en god dag, eller bliver det en dum dag.

Sankt Hans bålet brændte hurtigt ned

Peter Plys kender vi da alle sammen? Hvad gør han?? Han får da det bedste ud af sine dage. Han tiltaler fra den tidligste morgen alle, han møder som min allerbedsteste ven.. De er alle sammen, siger Plys, bare den eneste og bedste ven, og det medfører, at alle holder af den glade Plys. Sikken dejlig dag, siger Plys.

Hvem er den modsatte?? Æselet • • sikke en dum dag, man skulle hellere være blevet i sin seng. Det bliver sikkert snart regnvejr, hvis det ikke allerede regner – og så bliver dagen helt sikkert træls.

Når jeg således tror på, at vi kan og bør påvirke vor egen tilværelse, at vi selv har stor indflydelse på den, så hænger det sammen med troen på, at vi selv har ansvaret for vore handlinger, vi skal kunne være os selv bekendt.

Vi skal kunne indgå i sociale relationer, kunne være sammen som I er hammergode til her i Aadum. Det er da meget bedre at mødes i virkeligheden end kun være på nettet. Det er godt at være sammen – med voksne, med børn – på trods af aldersforskel og på tværs af generationer. Sammen med venner, familie at kunne dyrke samvær i gensidig tillid og respekt Vi kan og bør påvirke vores egen tilværelse. Vis tillid, ansvar, respekt, engagement, fællesskab – i modsætning til at være sig selv nok, fravælge dét at være noget for andre, at dyrke individualismen og egoismen.

Det forpligter at være i et fællesskab. For mig at se føres der, efter min mening, valgkamp umiddelbart efter ethvert overstået valg. Mange er ofte personlige i angrebene på hinanden og overser ganske det primære i deres opgave. Nemlig at trække i arbejdstøjet for Danmark.

For mig at se er det sådan, at vælgerne beder 179 mennesker om at varetage borgernes og dermed hele Danmarks interesser. Vi beder dem faktisk om at passe butikken på bedste vis.

Så er det da træls at se det niveau, som – ofte hjulpet godt på vej af pressen – udspiller sig.

Jeg accepterer til fulde begrebet pressefrihed – men i min verden ligger der også indbygget i denne frihed en uhyre væsentlig ting, nemlig ansvaret. Man kunne kalde det presseansvaret. Den fjerde statsmagt kaldes medierne ofte. Det er en kendsgerning, at når medierne peger på en bestemt ting, rykker politikerne.

Eddy Mortensen sluttede sin tale med flere aktuelle betragtninger af mediernes påvirkning og forholdet mennesker imellem i skole, hjem, på arbejdsplads, ja, idet hele taget i samfundet. Han opfordrede til respekt og tolerance for andres holdninger. På den måde skabes den bedste verden at leve i.