Friluftsgudstjeneste for hele Tarm pastorat på Lønborg Borgbanke 2. pinsedag

I strålende sol samledes menighederne fra Ådum, Hoven, Tarm, Egvad og Lønborg sogne til fælles gudstjeneste 2. pinsedag på Borgbanken i Lønborg.

Det er blevet en tradition, at man mødes der, selv medbringer noget at sidde på, og hvis man har lyst til det også frokostkurven til fortæring sammen bagefter i de smukke omgivelser.

Mevirkende ved gudstjenesten var spejderne og Børneklubberne sammen med kirkens personale. Ind- og udgangsbønner stod spejderne for.

Gudstjenesten indledtes med N.F.S.Grundtvigs kendte pinsesalme: ” I al sin glans nu stråler solen ”, og det gjorde den i bogstaveligste forstand.Med Messing-kvintetten som den helt rigtige musikalske støtte for salmesangen løftede stemmerne sig fra de ca. 125 deltagende sig ”i menighedens fulde kor”.

En spejderleder læste prædiketeksten, som handlede om de første apostles fællesskab. Teksten blev dramatiseret af spejderne, der samlede sig i kreds og derefter symbolsk delte brød og tøj ud til trængende.

Pastor Peder Henning Søderstjerna satte ord på teksten om de første apostle og deres læres betydning for os. ” Vi søger fællesskab i kirken og giver ikke slip på Bibelens budskab. Vi giver til hinanden og får fra hinanden. Kristne beder alene, og kristne beder også sammen. Liv og tro beriges.”

Med et flot postludium fra Messingblæserne og fortjent applaus til dem fra menigheden sluttede gudstjenesten.