På studietur med Vestjysk Kirkehøjskole 2. maj

Vestjysk Kirkehøjskole afslutttede sæsonen med en studietur til tre udvalgte kirker. Det var landsbykirkerne i Lihme og Lem i Salling og Vor Frue kirke i Skive.

Kirkehøjskolen har som tema for forelæsningerne i år haft en fælles overskrift ” Kristendommens billedsprog”, og det skulle nu opleves ved selvsyn i disse kirker og med Johann Rickers, Stoustrup, som turleder og fortæller.

Omkring 45 tilmeldte sig busturen. Med Lone Hvejsels velkomst på bestyrelsens vegne, indledningen ved Johann Rickers og en morgensang fra Højskolesangbogen var den gode stemning slået an, som varede ved under hele turen.Solen skinnede, og ved havnen i Lemvig var der rundstykker og kaffe til alle.

Rullestaven Lihme kirke var den første, som skulle ses, først udvendig, hvor Johann Rickers kunne fortælle og vise ”kirkens billedsprog” på en af vore ældste kvaderstenskirker. Det var et specielt syn med de udhuggede vilddyr i stenene. Johann Rickers fortale om rullestaven over den tilmurede kvindedør: ”Der er kun fire af den slags friser i Danmark, og det viser, at Knud den Store har gjort brug af engelske bygmestre.” Inde i det smalle kirkerum var det først og fremmest døbefonten, som tiltrak sig opmærksomheden..

Fabeldyr og havfrue Lem kirke er mest kendt for sin store rigdom af granitrelieffer og den kirke i Jylland, som har flest, sagde Rickers. Der var både fabeldyr, løver, en elefant og en havfrue med to haler. Rickers forklarede om dennes symbolik: ”Hun har en hånd i hver hale som et symbol på det splittede sind. I den anden hale er en tredelt blomst ved at folde sig ud, måske som symbol på Treenigheden.”

Enestående kalkmalerier Sidste kirkebesøg var Vor Frue Kirke i Skive, hvor kalkmalerierne fra 1522 er enestående og giver den største samlede præsentation af kendte helgener fra middelalderen. De var skjult af overkalkning indtil 1898. Blandt de forskellige motiver ses blandt andet det eneste billede af Ansgar i en dansk kirke.

Mættet af indtryk fortsatte deltagerne i bussen. Turens fortæringer hidtil var de medbragte, men nu sluttedes der af med både festmiddag og god servering i hyggeligt samvær på landsbykroen i Sevel. Kroværten fortalte om stedets historie og fortjente renommé som et velbesøgt spisested.

Vestjysk Kirkehøjskole er et samarbejde mellem Ringkøbing og Skjern Provstier (hvor Ådum kirke og sogn hører med) og Ringkøbing – Skjern Folkeuniversitet