Gør din lokale butik til første stop

Generalforsamling i Den selvejende Institution Aadum Dagligvarehandel tirsdag den 8. marts 2012 kl. 19.00 i Ådum forsamlingshus

Den første generalforsamling var for Dagligvarehandelen, det vil sige butiksbygningen.

Lasse Buhl blev valgt som ordstyrer.

Formanden Knud Johst aflagde beretning om det forløbne år og nævnte de praktiske ting med vedligeholdelse af udenomsarealer og bygninger, bl.a. er der lagt stålnet over loftet som sikring mod indbrud. Også de nye investeringer, der omfatter varmepumper, kompressorer, overdækning af køl og frost samt ombygning af kølerum blev nævnt.

Kasserer Niels Peder Olesen fremlagde regnskabet, der sluttede med et lille overskud.

Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Der var genvalg til Knud Johst, Niels Peder Olesen og Charlotte Pedersen. Mette Højlund blev valgt til bestyrelsen for Ådum Købmand ApS og Svend Jensen ønskede ikke genvalg. Som deres afløsere valgtes Niels Henrik Andreasen og Tage Barslund.

Generalforsamling i Ådum Købmand ApS den 8. marts kl. 19.30

Ved den efterfølgende generalforsamling for Aadum Købmand ApS blev Lasse Buhl valgt til at fortsætte som dirigent.

Efter de indledende bemærkninger gav han ordet til formanden Harald Olesen, der i bestyrelsens årsberetning rettede de 42 fremmødtes opmærksomhed mod Ådums flotte, indbydende købmandsbutik med stort varesortiment.

Ikke for sent Harald Olesen nævnte den indsats, der er gjort for at få gode ydre rammer og samtidig forbedret vareopsætning. Året begyndte da også med stigende omsætning, men efter sidste kvartals lave omsætning, slutter året med underskud. ”Hvad påvirker,” spurgte Harald Olesen,

”Jo, at vi er vanemennesker. Vi tror, vi sparer i Supermarkedet, og vi tror, den lokale butik er der, for at vi kan hente det, vi lige står og mangler. Det er ikke for sent med en positiv tilgang til butikken som en del af et sogn med skole, hal, idræt m.v.”

Harald Olesen sluttede med tak til alle, som handler, til Helle Andersen og Karen Bang, de unge medhjælpere samt al frivillig indsats.

Niels Møller Hansen pointerede, at kunderne prismæssigt kan stole på ”gul pris”

Karl S. Hansen fremlagde regnskabet med revisions påtegning ifølge det udleverede materiale. Omsætningen for 2012 blev 4.850.345 kr., som han måtte konstatere ikke var nok til at slutte med positive tal. Generalforsamlingen godkendte, at endnu et års underskud blev dækket af den indsamlede egenkapital fra 2008.

På valg til bestyrelsen var Karl S. Hansen og Hannah Bækgaard, som begge blev genvalgt, og Harald Olesen, som ikke modtog genvalg. I stedet valgtes Mette Højlund. De øvrige medlemmer er Torben Lund Hansen og Niels Møller Hansen.

Gør din lokale butik til første stop

Under eventuelt kunne Niels Møller Hansen fortælle, at han netop kom fra mødet i LAG, hvor Ådum Købmand kom med blandt de fem butikker, der er valgt til et projekt om fremtidens detailhandel på landet for de næste tre måneder. Sloganet lyder: ”Brug din lokale butik som det første stop!”

Torben Pedersen den heldige vinder af kurv, da han gættede indholdets pris.

Niels Møller Hansen nævnte fra projektet, at formålet er at ændre et mønster og få lokale til lægge en lidt større del af deres handel hos egen købmand. ” Vi har en kanon butik i forhold til omsætning. Vi kan ikke dække det totale forbrug, men må være stedet, hvor man begynder med sin dosmerseddel,” sagde han. Niels Møller Hansen pointerede, at kunderne prismæssigt kan stole på ”gul pris”, som ugentligt analyseres og justeres efter andre butikker.

Som en positiv mulighed kunne de tilstedeværende allerede samme aften oprette en kundekonto, hvor man indbetaler et månedligt beløb, som man derefter nemt og bekvemt kan bruge til indkøb.

Fra deltagerne var der opbakning om butikken. ”Alle midler må tages i brug for at bevare købmanden”, ”Alt står og falder med butikken”, ”Er der ingen butik, forsvinder et mødested”, var blandt de udtalelser, der lød.

Til Harald Olesen lød en stor tak for hans ihærdige indsats for Ådum Købmand som formand.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følgende:

  • Formand: Niels Møller Hansen
  • Direktør: Karl Stenhøj Hansen
  • Økonomi: Hannah Bækgaard
  • Sekretær: Mette Højlund
  • Best. medl.: Torben Hansen