Åbent debatmøde om Folkekirken

Landsforeningen af Menighedsråd inviterede den 1. marts til åbne debatmøder om Folkekirken.

27 steder i landet blev der diskuteret folkekirke. På Blåkilde Ungsdomsskole samledes 110 interesserede fra området, heraf 12 deltagere fra Ådum.

Efter gode indlæg ved Karen Marie Ross Hansen, Tarm, Henrik Sørensen, Lønborg og Ritta Olesen, Skjern, blev deltagerne fordelt i forskellige klasselokaler i grupper på 14 eller 6 til 8 efter eget valg. Og der var rig mulighed for alle at komme til orde i samtalen om de spørgsmål, som var annonceret forud.

Efter kaffen samledes man i plenum, hvor blandt andet repræsentanter fra grupperne kom med referat af andres og egne meninger.

Der blev i indlæggene værnet om højmessen, og også udtrykt ønske om andre arrangementer tilpasset forskellige aldre, baby’er, børn, unge og pensionister. Kirkens diakonale ansvar blev der lagt vægt på og peget på emner for.

Der var mange gode impulser til videre bearbejdelse for kirkens udfoldelse og synliggørelse.

Aftenens leder forstander Erik Bach Pedersen, Frøstruphave Efterskole, havde med tilrettelæggelsen af aftenen skabt en god atmosfære for det emne, som for mange er af afgørende betydning.