Generalforsamlinger i Ådum

Ådum Købmand ApS holder ordinær generalforsamling i Ådum Forsamlingshus torsdag den 8.marts kl. 19.30 ifølge den udsendte dagsorden.

Følgende er på valg: Karl S. Hansen, Hannah Bækgård og Harald Olesen. Sidstnævnte modtager ikke genvalg.

Lige inden, kl. 19.00, holder Aadum Dagligvarehandel, den selvejende institution for bygningen, sin ordinære generalforsamling sammesteds.

Hele bestyrelsen er på valg hvert år og medlemmerne er:

Niels Peder Olesen, Charlotte Pedersen, Mette Højlund, Svend Jensen og Knud Johst, som alle modtager genvalg.