Generalforsamling i klublokalet ved Aadum hallen

Mandag den 20. februar afvikles to generalforsamlinger i Klublokalet ved Ådum Hallen.

 

Støtteforeningen for Ådum I&U lægger for med de faste punkter og begynder kl. 19.00. På valg er Mogens Jensen og Lars Jensen, som begge modtager genvalg.

 

Kl. 20.00 fortsætter aftenen med generalforsamling i Ådum I&U. Jytte Bjørslev vil aflægge formandsberetning med tilbageblik på sporten og nye tiltag i årets løb. Også forventninger til 2012 vil hun fremlægge.

Beretningen vil appellere til opbakning til både nye og bestående indsatsområder.Der er også lavet et oplæg til til nyindretning af faciliteterne.

Der er desuden beretninger fra de eksisterende udvalg.

 

På valg til bestyrelsen er Jytte Bjørslev, Lone Terkelsen og Majbritt Jespersen. Lone Terkelsen modtager ikke genvalg.