Ny skoleleder tiltrådt den 01. februar på Ådum Børneunivers

Skoleleder Lasse Bak Egelund på gangen, mens eleverne går til time. Masser af opslag viser elevernes kreativitet. Bag ham hænger en hel række tegninger med ideer til, hvordan ”Den lille pige med Svovlstikkerne” boede.

Lasse Bak Egelund konstaterer efter den første halve uge på Ådum Børneunivers: ”Jeg er glad for at være her!”

Eleverne virker lige så tilfredse fredag over middag. Ikke mindst fordi frikvarteret har budt på mange muligheder med en skråning på legepladsen, sne og plastkælke.

Lasse Egelund har sat sig for hurtigst muligt at få lært elevernes navne og har fået sider med billeder og navne printet ud. Selv om han og familien, der tæller to børn, bliver boende i Thyregod, ønsker Lasse Egelund at engagere sig i Ådum, som ikke virker fremmed på ham, da han er vokset op så tæt på som Ølgod.

Den 37-årige skoleleder kommer fra en stilling som afdelingsleder på Søndre Skole i Grindsted. Der var skolen så stor, at han kunne navnene på klasselærerne, men ikke på eleverne. Skiftet til Ådum Børneunivers giver ham mulighed for at fokusere på nære relationer, børn og boksne imellem. Han ser muligheder og udfordringer i et nærmiljø, hvor alle kender hinanden.

Børnene nyder sneen omkring skolen

Skolebestyrelse og kolleger bød Lasse Bak Egelund velkommen ved morgensamlingen onsdag den 1. februar. Børnene sang for ham, og konstitueret skoleleder Helle Grønkjær overrakte en buket