Kursus i fundraising

Er der nogen som har lyst til at deltage, så henvend dig til:

Ådum Borgerforening Lone Bech på mail lone-bech@live.dk senest 26. januar.

 

Sted: Hemmet aktivitets og kulturcenter

Tidspunkt: 7. februar 18.00-21.30

Underviser: Lotte Jensen – Up Front Europe

Hemmet aktivitets og kulturcenter

 

På kurset får du en introduktion til begrebet fundraising – særlige forhold i

landdistrikterne, lokal forankring, hvilke typer af projekter efterspørges m.m.

Du får gode råd til hvordan en ansøgning kan skrues sammen, og viden om

mulige støttemuligheder.

 

Alle kurserne er gratis og inkluderer aftensmad.